Nhãn vận chuyển, Địa chỉ Nhãn, Poly Mailer, Poly Bubble Mailer - Inlytek