షిప్పింగ్ Labels, చిరునామా లేబుల్స్, పోలీ Mailer, పోలీ బబుల్ Mailer - Inlytek
  • banner

మా ఉత్పత్తులు

  • మా గురించి
  • మా గురించి

మా గురించి

Inlytek 2003 నుంచి ప్యాకేజింగ్ క్షియమేం చైనా లో వ్యాపార సరఫరాలు ప్రముఖ తయారీదారు.

మేము షిప్పింగ్ లేబుల్స్, చిరునామా లేబుల్స్, పాలీ mailer, పాలీ బబుల్ mailer, క్రాఫ్ట్ బబుల్ mailer, గాలి మెత్తని బ్యాగ్ యొక్క ఒక పరిధిగా అలాగే ఇతర అనుకూలీకరించిన ప్యాకేజింగ్ ఉత్పత్తులు కోసం ఒక ప్రామాణిక మరియు మలచుకొనిన పరిమాణాలు మరియు పదార్థాలు అందించే.

ఇంకా నేర్చుకో

కొత్త ఉత్పత్తులు