Жеткирүү этикеткалары, Дарек этикеткалары, Турман троян, Турман Bubble троян - Inlytek