การจัดส่งป้าย, ป้ายชื่อที่อยู่โพลี Mailer ฟองโพลี Mailer - Inlytek