ປ້າຍກໍາກັບການຈັດສົ່ງ, ທີ່ຢູ່ປ້າຍກໍາກັບ, Poly Mailer ຟອງ Poly Mailer - Inlytek