ព័ត៍មានរបស់ក្រុមហ៊ុន

  • ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍: វិច្ឆិកា-07-2018

    Inlytek គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតឈានមុខគេនៃការផ្គត់ផ្គង់ការវេចខ្ចប់សម្រាប់អាជីវកម្មនៅឆ្នាំ 2003 Xiamen ប្រទេសចិនចាប់តាំងមួយទំហំយើងផ្តល់ជូននូវស្ដង់ដារនិងការប្តូរតាមបំណងនិងសម្ភារសម្រាប់ជួរនៃស្លាកការដឹកជញ្ជូនស្លាកអាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រពហុ, ផ្ញើសំបុត្រពពុះពហុ, ផ្ញើសំបុត្រពពុះ Kraft, ថង់ខ្នើយខ្យល់ជាមួយ ផ្សេងទៀតដែលបានប្ដូរតាមបំណងផងដែរ ...អានបន្ថែម »